9 Microsoft Word Shortcuts som vil hjelpe deg å jobbe mer effektivt!

Siden de fleste av oss bruker Office, tenkte vi å gi dere noen "time savers" som dere kan bruke neste gang dere lager et dokument i Word. Lage en link til et ord : Ctrl + K (Mac: Command + K) Lage et ord til store bokstaver: Ctrl + Shift + A (Mac: Command + Shift + A) Se hvor lang tid du har jobbet med et dokument:  File > Properties > Advanced Properties > Statistics Slette ord du...
Read More

Dårlig dokumentkontroll har konsekvenser!

Dokumenthåndtering er ingen spøk, og er en oppgave som bør tas på alvor. Små feil kan utgjøre store forskjeller, slik Ruter fikk føle på i denne saken fra NRK. Mange bedrifter, både i Norge og verden over, sliter med dokumenthåndtering. Dette er ofte en oppgave som alle vet må gjøres, men som få dessverre ønsker å gjøre. I mange tilfeller er jobben både tidkrevende og manuell, og...
Read More