Planlegging

 

Planlegging kan være en kompleks og vanskelig verden, og derfor kan hjelp fra vår profesjonelle og erfarne planavdeling være et smart valg.

Med hjelp fra vår planavdeling trenger ikke bedriften å bruke tid og frustrasjon for å unngå forsinkelser og få orden på ressurser og oppgaver.

 

Slik hjelper vi deg med plan fra vårt Ctrl Center:

  • Planleggingsråd fra det øyeblikket et potensielt prosjekt blir identifisert.
  • Spesialister på plan hjelper dere å få orden på arbeidsbelastning, ressursbehov og leveringsdatoer.
  • Vi lager og oppdaterer planer inkludert standardaktiviteter, definere predesessors og successors, linking, varighet, ressursoversikt, osv.
  • Følger med og sporer progresjon på oppgaver og milepæler for prosjektteam, samt identifiserer avvik og faresignaler for å sikre at nødvendige tiltak blir satt i gang tidlig.
  • Fortløpende evaluering av ressurskapasitet for nye og pågående prosjekter.
  • Opplæring og oppfølging av alle som bruker plansystemet.
  • Proaktiv oppdatering av prosjektplanene.

Tilbake til Ctrl Center