9 Microsoft Word Shortcuts som vil hjelpe deg å jobbe mer effektivt!

Siden de fleste av oss bruker Office, tenkte vi å gi dere noen «time savers» som dere kan bruke neste gang dere lager et dokument i Word.

  1. Lage en link til et ord : Ctrl + K (Mac: Command + K)
  2. Lage et ord til store bokstaver: Ctrl + Shift + A (Mac: Command + Shift + A)
  3. Se hvor lang tid du har jobbet med et dokument:  File > Properties > Advanced Properties > Statistics
  4. Slette ord du akkurat har skrevet:  Ctrl + Backspace (Mac: Command + Backspace)
  5. Endre mellomrom i tekst:  Ctrl + 1 (Mac: Command + 1) for single spacing, Ctrl + 2 (Mac: Command + 2) for double spacing, and Ctrl + 5 (Mac: Command + 5) for 1.5 spacing
  6. Fjerne formatting: Ctrl + Space
  7. Unserstreke tekst uten mellomrom: Ctrl + Shift + W (Mac: Shift + Command + W)
  8. Sideskift: Ctrl+Enter
  9. Tekst formattering: Italic: Ctrl + I, Bold: Ctrl + B